Fokker zoekt Ruiter Limburg


De fokverenigingen Studieclub Ysselsteijn en Rijpaardenfokvereniging Limburg hebben de afgelopen jaren onder auspiciën van Stichting Sportpaardenfokkerij Limburg het project Fokker zoekt Ruiter georganiseerd.


Het doel is om enerzijds fokkers/eigenaren te ondersteunen in het laten rijden van hun jonge paarden en anderzijds nieuwe jonge ruiters te ondersteunen bij het vinden van goede jonge paarden om te rijden. Fokker zoekt Ruiter zorgt daarbij voor objectieve begeleiding van de nieuw gevormde combinaties en zet zich in om fokker/eigenaar, ruiter en paard naar een hoger niveau te begeleiden.

Het project 2018/2019 is tot volle tevredenheid van ruiter en fokkers/eigenaren afgesloten met een eindpresentatie.
Daar werd aanschouwelijk gemaakt dat zowel de jonge ruiters als de jonge paarden onder begeleiding van instructeurs en de projectleider een enorme positieve ontwikkeling hadden doorgemaakt.
Mede dankzij financiële ondersteuning van Stichting Limburg Paardensport, KNHS, KWPN en LVV zijn de eerste projectjaren dan ook succesvol afgesloten.


Voor 2019/2020 is het project op soortgelijke wijze voortgezet en zelfs opgeschaald. Het aantal springcombinaties is van 10 naar 15 gegaan en het aantal dressuurcombinaties naar 5.
De combinaties worden begeleid door projectleider Nico Schulpen en hebben naast enkele studieavonden, ook 3 wekelijks centraal trainingen door Luc Steeghs, Dave Maarse en voor dressuur Stephanie Peters moeten volgen. Het project liep van september 2019 tot mei 2020.

Voor informatie voor de periode 2020/2021: hou hun website scherp in de gaten.