Onder de vlag van de Koepel Fokkerij is het programma ‘Eigenaar zoekt Ruiter’ gestart. Het doel van dit programma is om fokkers/eigenaren te helpen een geschikte ruiter/amazone te vinden voor hun paarden en pony’s. Hierdoor krijgen ruiters de kans om goede paarden en pony’s te rijden en fokkers/eigenaren krijgen de kans om hun paarden/ pony’s goed te laten opleiden en (eventueel) te verkopen.


Algemene informatie

Doelstellingen landelijk programma 


Het landelijke programma streeft de volgende doelstellingen na:


  • het bieden van een faciliterend programma met kansen voor de (kleinere) fokkers/eigenaren; 
  • het zoeken van de meest passende ruiters, het maken van optimale matches, het managen van wederzijdse verwachtingen en het bieden van de juiste faciliterende trajecten, om de doelen van de fokkers voor hun fokproducten te kunnen realiseren;
  • waar gewenst of nodig: goede begeleiding van de combinaties van paarden/pony’s en ruiters; 
  • een volwaardig, landelijk programma dat het bereiken van deze doelstellingen faciliteert.  


De organisatie bestaat uit een faciliterend kernteam en diverse regionale programma’s. Het beoogde eindresultaat is dat in iedere regio een regionaal programma is georganiseerd dat de fokkers/eigenaren en ruiters in die regio aan elkaar verbindt en faciliteert, bijvoorbeeld door begeleiding, training en monitoring. 

Het programma staat open voor alle mogelijk doelgroepen en disciplines: sport, springen, dressuur, eventing, hunting, mennen, enzovoort. 


Binnenkort plaatsen wij hier handige documenten en voorbeeldcontracten ter ondersteuning van eventuele samenwerking.

Op dit moment zoeken wij enthousiaste mensen die willen meehelpen met het organiseren van de regionale programma’s. Aanmelden hiervoor kan door een mail te sturen naar info@eigenaarzoektruiter.nl